Volné jízdy pro MOTORKY

30. 06. 2022 | 16:00 - 18:00

Cena

700.00 Kč

Program

Pro registraci do volných jízd prosím napište na email dusankova@autodrom.cz. Obratem vás budeme kontaktovat. Těšíme se na vás.

Kapacita max. 30 motocyklů.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo na kontrolu hluku motocyklů pohybujících se v areálu Autodromu Sosnová u České Lípy. Pro pohyb motocyklů v prostorách areálu je povolený vnější hlukový limit, dle zákona č.. Omezení hlukového maxima motocyklu je při stacionárním měření max. 96 decibelů, měřeno v celém rozsahu otáček a na maximální výkonový potenciál motocyklu. Celkový dynamický hluk z provozu motocyklů na trati depu, je na nájemci a je podřízen zákonu č 258/2000 Sb.. V případě, že motocykl daného účastníka tento limit nesplní (tedy hluk přesáhne danou hranici), bere tento účastník na vědomí, že mu nebude umožněn vjezd a pohyb tohoto motocyklu v prostorách areálu Autodromu Sosnová u České Lípy, popř. bude z areálu vykázán.

Platební podmínky

na základě potvrzení rezervace termínu bude pronajímatelem požadována zálohová platba ve výši 100% ceny pronájmu. 

Storno poplatky

ke zrušení pronájmu objednaného termínu ze strany nájemce může dojít z jakéhokoli důvodu. Dnem zrušení je den, kdy pronajímatel (AUTODROM PROMOTION s.r.o., IČ: 254 46 941 jako provozovatel areálu autodrom Sosnová) obdrží oznámení o stornu. V případě zrušení objednaného termínu pronájmu nájemcem je AUTODROM PROMOTION s.r.o. oprávněna účtovat storno poplatky dle následujícího.