Areál Autodromu

Celý areál autodromu se dá rozdělit na 3 hlavní a samostatné okruhy a to asfaltový, šotolinový a offroadový okruh. Přičemž asfaltový a šotolinový na sebe ve dvou místech přímo navazují a je tak možné jezdit oba povrchy zároveň jako jeden okruh.

Offroadový okruh disponuje mnoha náročnými překážkami stupňovanými dle obtížnosti zdolání, jeho využití není tedy určeno pouze pro testování “pravých” offroadových vozů, ale i pro třídu stále oblíbenějších vozů SUV. Nabízí možnost vyzkoušení křížení náprav, bočního náklonu, offroad schody, brodění, stoupání/klesání 30-50° a to na zpevněném i nezpevněném povrchu.

(mapa areálu ke stažení s rozdělením okruhu na 3 části)

(uvedené ceny jsou bez DPH a pouze orientační –  cena je vždy stanovena na základě poptávky)

Na základě potvrzení rezervace termínu bude pronajímatelem požadována zálohová platba ve výši 50% ceny pronájmu. Po rezervaci termínu je nájemce povinen uhradit zálohu z ceny pronájmu ve výši 50% takto:

  1. a) V případě, že rezervace bude provedena v době 60dní a více před termínem pronájmu, je nájemce povinen uhradit zálohu ve výši 20% celkové ceny nájmu.
    60 dní před datem pronájmu uhradí nájemce zbývajících 30% zálohy z celkové ceny pronájmu.
  2. b) V případě, že rezervace bude provedena v době 60 dní a méně před termínem pronájmu, je nájemce povinen uhradit zálohu ve výši 50% celkové ceny nájmu

Zbývajících 50% z ceny pronájmu nájemce uhradí na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem po skončení akce/ pronájmu areálu.

Storno poplatky

Ke zrušení pronájmu objednaného termínu ze strany nájemce může dojít z jakéhokoli důvodu. Dnem zrušení je den, kdy pronajímatel (AUTODROM PROMOTION s.r.o., IČ: 254 46 941 jako provozovatel areálu autodrom Sosnová) obdrží oznámení o stornu. V případě zrušení objednaného termínu pronájmu nájemcem je AUTODROM PROMOTION s.r.o. oprávněna účtovat storno poplatky dle následujícího.

Storno poplatky

Počet dnů do data pronájmu- včetně výše storno poplatku
61 a více20%
60 dní a méně50%

Storno poplatek je vypočítáván vždy z celkové ceny rezervovaného pronájmu.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.


    Kurzy bezpečné jízdyKurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodůKurz sportovní jízdyKurz pro motocyklyPronájem