Akreditace novinářů

Uzávěrka akreditace je 28.10.2022. Následně vám bude zasláno rozhodnutí o udělení a potvrzení akreditace.