Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů

Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů

Školení bezpečné jízdy s vydáním závěrečného potvrzení za účelem odpočtu 3 bodů v registru řidiče se může zúčastnit řidič, který je držitelem příslušného řidičského oprávnění a nemá v součtu zaznamenáno v registru více než 10 bodů za porušení právních předpisů a nemá zaznamenán žádný jednotlivý přestupek ohodnocený 6 a více body, dále:
 • je držitelem příslušného řidičského oprávnění
 • podal předepsanou Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů včetně
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • doložil spolu se „žádostí..“ výpis z evidence bodového hodnocení osoby aktuální ke dni podání žádosti
 • předložil platný doklad totožnosti
 • předložil platný řidičský průkaz
 • předložil osvědčení o registraci vozidla, tech. způsobilost vozidla a doklad o povinném smluvním pojištění vozidla
 • zaplatil cenu školení dle obchodních podmínek
 • při školení- výcviku je odborně i zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla
 • seznámil se a podpisem vyjádřil souhlas s obchodními podmínkami Centra kurzů bezpečné jízdy
 • dostavil se ve stanoveném čase na školení bezpečné jízdy
 • dodržuje obchodní podmínky a pokyny organizačních pracovníků účastní se a absolvuje školení po celou dobu trvání v plném rozsahu

Cena kurzu: 5 980,- Kč včetně DPH.


Obsah kurzu

Časový harmonogram

08:00 – 08:30 příjezd účastníků, registrace, coffee break
08:30 – 10:00 teoretická část – kurz bezpečné jízdy
10:00 – 12:00 praktická část
12:00 – 12:30 pauza na oběd, oběd
12:30 – 15:30 praktická část
15:30 – 16:00 závěrečné vyhodnocení
Časový harmonogram (pouze orientační, vždy je sestavován dle požadavků a poptávky)

Storno podmínky

 • V případě nezaplacení ceny školení v dohodnutém termínu je Dodavatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění, zrušit registraci Objednatele a uvolněné místo poskytnout dalším zájemcům o účast v kurzu, a to bez jakéhokoli následku pro Dodavatele.
 • V případě zrušení školení spočívající na straně objednatele v době 0 – 14 dnů před termínem konání školení, na který se objednatel – účastník zaregistroval, vyhrazuje si Dodavatel účtovat storno poplatek ve výši 100% ceny školení.
 • V případě zrušení školení spočívající na straně objednatele v době 30 – 15 dnů před termínem konání školení, na který se objednatel-účastník zaregistroval, vyhrazuje si Dodavatel účtovat storno poplatek ve výši 50% ceny školení.

Termíny

Kurz s odpočtem trestných bodů

30. 01. 2024 | 08:00 - 16:00