Kurzy bezpečné jízdy pro firmy a skupiny

Kurz bezpečné jízdy přináší zážitek, ale i užitečné informace a praktické zkušenosti z oblasti bezpečné jízdy.

Připravuje řidiče na nácvik nestandardních situací a chování konkrétního automobilu účastníka v těchto situacích v bezpečí polygonu. Naší snahou je především to, aby řidiči získali správné povědomí při řízení automobilu se zvláštním zaměřením na defenzivní jízdu.

Každý kurz bezpečné jízdy je rozdělen na dvě části.

Teoretickou část probíhající v prostorách školicího střediska Autodromu Sosnová u České Lípy. A dále navazující část praktickou, ve které musí účastníci zvládnout náročné cviky ke zvládání krizových situací, a to jak na suchém i mokrém povrchu tak i smykových plochách popř. aquaplaningové vaně.

Všechny kurzy jsou zaměřeny především na účastníky - řidiče, tedy na konkrétní „potřeby“ a situace konkrétních účastníků a jejich automobilů. A to vždy se zohledněním různorodosti elektronických a jiných systémů používaných v dnešních moderních vozech. Součástí kurzu je rovněž ranní Coffee Break a oběd zajištěný vlastním cateringem.

Na závěr kurzu proběhne závěrečné vyhodnocení včetně předání unikátních certifikátů dokládajících absolvování kurzu bezpečné jízdy.