i5ex9t59jeukqkdupwqzivygs8t61r

Kurzy bezpečné jízdy

Kurzy bezpečné jízdy

Základní kurz bezpečné jízdy

Skládá se ze dvou částí – teoretické (školení) a praktické (jízdy). Účastníci jej absolvují vlastními vozy, popř. firemními, se kterými najezdí mnoho tisíc kilometrů.

Cena kurzu: 3993,- Kč včetně DPH. (součástí ceny je celodenní stravování).

Termíny:

12.12.2021


29.1.2022

26.2.2022


 

Časový harmonogram (pouze orientační, vždy je sestavován dle požadavků a poptávky)

Obsah kurzu

Teoretická část  (Defenzivní způsob jízdy)

 • Rizikové faktory
 • Kontrola vozidla před jízdou
 • Způsob řízení a jízdy
 • Bezpečná vzdálenost
 • Bezpečný průjezd zatáčkou
 • Brzdné dráhy
 • Brzdění, správný způsob brzdění a jednotlivé úkony při intenzivním brzdění
 • Vyhýbání se překážce
 • Adhezní podmínky
 • Aquaplaning
 • Řešení smyku
 • Řešení krizových situací
 • Únava za volantem
 • Prvky aktivní, pasivní bezpečnosti
 • Nebezpečí průjezdu lesními úseky
 • Předvídání

Praktická část

 • Správná pozice a držení volantu
 • Ideální stopa
 • Defenzivní jízda
 • Nácvik správné techniky průjezdu zatáčkou, brzdění a řazení před zatáčkou
 • Brzdění
 • Jízda na smykových plochách simulujících zimní provoz, mokré asfaltové plochy
 • Vyhýbací manévr na ledu
 • Průjezd zatáčkou na ledu
 • Zvládnutí smyku
 • Vyhýbací manévr na suchém povrchu
 • Vyhýbací manévr na mokrém povrchu
 • Průjezd zatáčkou na mokrém povrchu
 • Jízda na površích s rozdílnou adhezí
 • Smyk zadní nápravy- přetáčivý smyk
 • Řešení krizových situací
 • Odhad správné nájezdové rychlosti, délky brzdné dráhy v závislosti na rychlosti a adhezních podmínkách

Časový harmonogram

08:00 – 08:30                     příjezd účastníků, registrace, coffee break

08:30 – 10:00                     teoretická část – kurz bezpečné jízdy

10:00 – 12:00                     praktická část

12:00 – 12:30                     pauza na oběd, oběd

12:30 – 15:00                     praktická část

15:00                                    závěrečné vyhodnocení, předání účastnických certifikátů, konec kurzu

Storno podmínky

 • V případě nezaplacení ceny školení v dohodnutém termínu je Dodavatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění, zrušit registraci Objednatele a uvolněné místo poskytnout dalším zájemcům o účast v kurzu, a to bez jakéhokoli následku pro Dodavatele.
 • V případě zrušení školení spočívající na straně objednatele v době 0 – 14 dnů před termínem konání školení, na který se objednatel – účastník zaregistroval, vyhrazuje si Dodavatel účtovat storno poplatek ve výši 100% ceny školení.
 • V případě zrušení školení spočívající na straně objednatele v době 30 – 15 dnů před termínem konání školení, na který se objednatel-účastník zaregistroval, vyhrazuje si Dodavatel účtovat storno poplatek ve výši 50% ceny školení.