Platební a storno podmínky

Na základě potvrzení rezervace termínu bude pronajímatelem požadována platba ve výši 100% ceny pronájmu.

Storno poplatky

Ke zrušení pronájmu objednaného termínu ze strany nájemce může dojít z jakéhokoli důvodu. Dnem zrušení je den, kdy pronajímatel (AUTODROM PROMOTION s.r.o., IČ: 254 46 941 jako provozovatel areálu autodrom Sosnová) obdrží oznámení o stornu. V případě zrušení objednaného termínu pronájmu nájemcem je AUTODROM PROMOTION s.r.o. oprávněna účtovat storno poplatky dle následujícího.

Storno poplatky 

Počet dnů do data pronájmu- včetně výše storno poplatku

  1. 61dní a více - 50%
  2. 60 dní až 15 dní - 80%
  3. 14 dní 100%

Storno poplatek je vypočítáván vždy z celkové ceny rezervovaného pronájmu. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost cen od 1.5.2022, změna cen vyhrazena.