Platební a storno podmínky

Na základě potvrzení rezervace termínu bude pronajímatelem požadována zálohová platba ve výši 50% ceny pronájmu. Po rezervaci termínu je nájemce povinen uhradit zálohu z ceny pronájmu ve výši 50% takto:

  1. a) V případě, že rezervace bude provedena v době 60dní a více před termínem pronájmu, je nájemce povinen uhradit zálohu ve výši 20% celkové ceny nájmu.
    60 dní před datem pronájmu uhradí nájemce zbývajících 30% zálohy z celkové ceny pronájmu.
  2. b) V případě, že rezervace bude provedena v době 60 dní a méně před termínem pronájmu, je nájemce povinen uhradit zálohu ve výši 50% celkové ceny nájmu

Zbývajících 50% z ceny pronájmu nájemce uhradí na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem po skončení akce/ pronájmu areálu.

Storno poplatky

Ke zrušení pronájmu objednaného termínu ze strany nájemce může dojít z jakéhokoli důvodu. Dnem zrušení je den, kdy pronajímatel (AUTODROM PROMOTION s.r.o., IČ: 254 46 941 jako provozovatel areálu autodrom Sosnová) obdrží oznámení o stornu. V případě zrušení objednaného termínu pronájmu nájemcem je AUTODROM PROMOTION s.r.o. oprávněna účtovat storno poplatky dle následujícího.

Počet dnů do data pronájmu – včetněvýše storno poplatku
61 a více20%
60 dní a méně50%

Storno poplatek je vypočítáván vždy z celkové ceny rezervovaného pronájmu.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.